Vārdnīcas internetā

Vārdnīcas internetā 

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas interneta versija /LU Latviešu valodas institūts/. Šobrīd internetā pieejami šķirkļi, kas sākas ar "A – Ļ". http://www.tezaurs.lv/MLVV

Latviešu literārās valodas vārdnīca http://www.tezaurs.lv/llvv

Latviešu valodas vārdnīca: http://www.tezaurs.lv/lvv

"Tildes" datorvārdnīca internetā: http://dictionary.tilde.lv/default1.htm

Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi:
http://www.historia.lv/encuklopedijas/konvers.htm

Mīlenbaha – Endzelīna latviešu valodas vārdnīca: http://www.ailab.lv/mev/

Datorterminu vārdnīca, kurā var meklēt arī neprecīzi ievadītus terminus http://www.termini.lv

Daudznozaru terminoloģijas portāls: http://termini.letonika.lv

«Tildes» datorvārdnīca latviešu, angļu, krievu, vācu valodai. Tulkojot no pirmās lapas, var iegūt arī bezmaksas, lai gan ne pilnīgus, tulkojumus gan krievu, gan vācu valodi, tāpat katrs bez maksas var saņemt izmēģinājuma versijas paoli un iegūt pilnus tulkojumus: http://www.letonika.lv

Latviešu – krievu vārdnīca ar vārdu skaidrojumiem: http://www.liis.lv/latval/vardnica/

Latviešu – angļu vārdnīca: http://dictionary.site.lv/dictionary/

Latviešu – angļu, angļu – latviešu tulkojošā vārdnīca: http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17

Latviešu – angļu frazeoloģiskā vārdnīca: http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/frazes/frazesa.htm

Matemātikas un informātikas daudzvalodu tulkojošā vārdnīca: http://www.lanet.lv/miv/

Lauksaimniecības un ekonomikas terminu vārdnīca: http://www.ekona.lv/vardnica.php3

Bioloģijas terminu vārdnīca: http://latvijas.daba.lv/vardnica/

Saīsinājumu vārdnīca: http://priede.bf.lu.lv/gis/VARDNICA.GIS/

Lietvedības terminu vārdnīca: http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/termini.htm