Jauna mājaslapa par latviešu valodas lietojumu internetā

Jauna mājaslapa par latviešu valodas lietojumu internetā

 

Pētnieku grupa Dr. philol. A. Priedītes vadībā īstenojusi Latvijas Universitātes pētniecības projektu „Latviešu valoda mūsdienu kultūras situācijā”. Tā rezultātā tapusi jauna mājaslapa, piedāvājot ikvienam interesentam praktisku informāciju par dažādiem latviešu valodas lietojuma jautājumiem normatīvajā aspektā. Mājaslapa publicēta http://www.lu.lv/filol/valoda.

LU pētniecības projekts veltīts latviešu valodas lietojumam mūsdienās populārākajā informācijas avotā – internetā, jo līdz ar straujo interneta attīstību pēdējos gados aizvien aktuālāks kļūst jautājums, kāda ir internetā piedāvātās informācijas kvalitāte gan no satura, gan valodas viedokļa. Projekta laikā tika veikta lielāko interneta ziņu portālu latviešu valodas analīze un neprecizitāšu fiksēšana jau gatavotajos ziņu materiālos. Fiksētās valodas nepilnības tika tipoloģizētas un apstrādātas, tādējādi veidojot valodas neprecizitāšu piemēru kopumu mājaslapai.

Galvenajā mājaslapas sadaļā „Izplatītākās valodas neprecizitātes un ieteikumi to novēršanai” aplūkotas biežāk sastopamās ortogrāfijas, vārddarināšanas, interpunkcijas, leksikas un stilistisko izteiksmes līdzekļu neprecizitātes, dots to vispārīgs raksturojums, analizēti konkrēti piemēri, piedāvājot ne tikai ieteicamo labojumu un tā skaidrojumu, bet arī uzskatāmā veidā parādot valodas normatīvā materiāla – gramatikas, vārdnīcas, valodnieku pētījuma – fragmentu, kas ir attiecīgā labojuma pamatā.

Mājaslapā izlasāmas arī projektu dalībnieku publikācijas par latviešu valodas īpatnībām internetā, izplatītākajiem neprecizitāšu tipiem interneta portālu ziņās, ziņu žanra raksturojumu, virsrakstiem, moderniem vārdiem bez nozīmes, korektoru darba specifiku, strādājot ar ziņu tekstiem, tāpat sniegts ieskats ārvalstu praksē.

Mājaslapā atrodama arī informācija par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas skar valodas lietojumu, teorētiskās literatūras avotiem, iestādēm, kas saistītas ar latviešu valodas prakses jautājumiem, internetā pieejamiem mācību materiāliem par latviešu valodu, vārdnīcām, kā arī par studiju iespējām latviešu literārās valodas pilnveidei.

 

Informāciju sagatavoja

projekta koordinatore Jolanta Stauga

LU Filoloģijas fakultāte, tālr.: 7033849