Universāls latviešu klaviatūras dzinis

http://ansis.lv/caurctrl/