Informācija par Šauļu Universitātes rīkoto starptautisko konferenci un pieteikuma anketa