Seminārs "Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē" 9. decembrī

2006. gada 9. decembrī LU Filoloģijas fakultātē notiks zinātniski praktisks seminārs "Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē".

Vairāk informācijas pielikumā.