Krājuma "Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi" atvēršanas svētki

LU Lituānistikas centrs visus interesentus aicina uz krājuma "Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi" atvēršanas svētkiem 18. aprīlī, plkst. 14 LU Filoloģijas fakultātē, Visvalža ielā 4a, 305. Letonikas auditorijā.

 Krājumu izdevusi Šauļu universitāte Lietuvā. Tas ir pirmais tematiskais sastatāmās valodniecības izdevums par mūsdienu baltu valodu lietošanai aktuālu tēmu. Krājumā apkopoti atsevišķi līdz šim abās valstīs publicētie un speciāli šim krājumam uzrakstītie Lietuvas un Latvijas valodnieku raksti. Rakstos aplūkoti vispārīgi stilistikas jautājumi, atsevišķu lietuviešu un latviešu funkcionālo stilu specifika, kā arī dažādu valodas līmeņu vienības stilistiskā skatījumā.

Krājuma adresāts ir zinātnieki, pasniedzēji un studenti: visi, kas pēta, māca un mācās lietuviešu/latviešu valodas stilistiku, kā arī lietuviešu un latviešu valodas sastatāmajā aspektā.

 Krājuma atvēršanas svētkos Filoloģijas fakultātē viesosies krājuma sastādītāji un rakstu autori – latviešu un lietuviešu valodnieki.