Latviešu valodas korpusa izveide. Aptaujas anketa
Aptaujas anketa potenciālo Latviešu valodas korpusa lietotāju vajadzību noskaidrošanai
 

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija pēc Valsts valodas aģentūras pasūtījuma izstrādā latviešu valodas korpusa koncepciju, kas nepieciešama tālākā darba plānošanai. Pēc iespējas vispusīgākai korpusa koncepcijas izveidei tiek veikta potenciālo lietotāju aptauja, lai noskaidrotu visas vajadzības un idejas, kuras būtu jārealizē nākotnē, izstrādājot latviešu valodas korpusu.

Valodas korpuss ir tekstu un citu valodas resursu krājums elektroniskā formā kopā ar lietotāja programmrīkiem. Kā piemēru var aplūkot jau izveidoto 17. gs. tekstu krājumu internetā http://www.ailab.lv/senie/ un tur aprakstītās iespējas.

Lūdzam veltīt nedaudz laika, lai atbildētu uz aptaujas anketas jautājumiem, kas pievienota Word formātā. Anketa atrodama arī  internetā http://www.ailab.lv/korpuss/aptauja.htm .

Gadījumā, ja aizpildāt anketas papīra versiju, lūdzu, sūtiet to uz šādu adresi:

Mākslīgā intelekta laboratorija
Raiņa bulvāris 29 – 316
Rīga LV-1459

Paldies par atsaucību!