LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 37
 

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 37

Par Eiropas sīknaudas nosaukumu cents

Pieņemts 07.09.2004.; prot. Nr. 8/1049. Publicēts “LV” 09. un 10.09.2004.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. panta pirmā daļa.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija nolemj latviešu valodā apstiprināt eiras simtdaļas lokāmo naudas vienības nosaukumu vīriešu dzimtes formā: cents.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

Komentārs: LZA TK atzīst, ka eiras simtdaļas nosaukšanai izmantojams tikai vārds cents, neveidojot salikteni “eirocents”.

V. Skujiņa