Valsts valodas aģentūras 2. izsludinātā projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» rezultāti
Valsts valodas aģentūras izsludinātā 2. projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» rezultāti