Ja vēlaties ko jautāt par latviešu valodu
Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļas kontakti

Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļa:

telefons 7225879
e-pasts konsultacija@valoda.lv