Latgaliešu drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei veltīta starptautiska konference "Identitāte un rakstība" (2004. gada 23. aprīlis)

2004. gada 23. aprīlī, Rīgā LU Filoloģijas fakultātē Visvalža 4a 4. stāva zālē notiks latgaliešu drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei (1865 – 1904) veltīta starptautiska konference “Identitāte un rakstība”.

Konference veltīta nozīmīgam notikumam Latvijas un Lietuvas kultūrvēsturē – latīņu burtu drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei. Četrdesmit gadus (1865 – 1904) latgaliešiem līdz ar lietuviešiem cariskajā Krievijā bija aizliegts iespiest grāmatas dzimtajā valodā, kas nozīmēja arī jau iepriekš izdoto grāmatu iznīcināšanu. Izveidojās rokrakstu literatūra (19. gadsimtā!), kas ir unikāla parādība gan latviešu, gan vēl jo vairāk Eiropas literatūras 19. gs. beigu kontekstā. Latgalisko (un tajā pašā laikā latvisko) identitāti palīdzēja saglabāt baznīca, baznīcas grāmatas, mutvārdu tradīcija.

Konferencē tiek aplūkota arī rakstības simboliskā daba, rakstoša cilvēka fenomens, bet arī konkrēts jautājums – kā notika latviešu valodas pāreja no gotiskās uz latīnisko druku un rakstību.

PROGRAMMA

10:00 – 10:15 Konferences atklāšana

10:15 – 10:35 Janīna Kursīte “Raksta/rakstības simboliskā daba”

10:35 – 10:55 Anna Stafecka “Latgales rokraksta grāmatas drukas aizlieguma laikā”

10:55 – 11:15 Lidija Leikuma “Par dažiem drukas aizlieguma laika iespieddarbiem latgaliski”

11:15 – 11:35 Māsa Klāra “Latgaliešu rakstība baznīcā”

11:35 – 11:55 Anna Rancāne “Latgaliešu rakstība literatūrā”

11:55 – 12:15 Ināra Klekere “Latviešu grāmatniecība Eiropas kultūras laukos”

Kafijas pauze (12:15 – 12:30)

12:30 – 12:50 Danguole Mikulēniene “Drukas aizliegums Lietuvā”

12:50 – 13:10 Snorre Karkonens-Svensons “Jaunnorvēģu valoda norvēģu valodas kontekstā”

13:10 – 13:30 Linda Kussiņa  “Sieviešu rakstība un identitātes jautājumi 19. gs. Beigās: Hulda Garborga un Minna Freimane”

13:30 – 13:50 Jānis Kušķis “Gotiskā rakstība un latviskā identitāte”

13:50 – 14:10 Māra Zālīte “Ventiņu valoda “Tobago””

14:10 – 14:30 Julgi Stalte “Lībiskais latviskajā un latviskais lībiskajā”

14:30 – 14:50 Ella Buciniece “Runājošais cilvēks: runa un rakstība latviskās identitātes koordinātēs”

Pusdienas pārtraukums (14:50 – 15:30)

15:30 – 16:30 Diskusija par rakstību un identitāti vēsturiskā un mūsdienu perspektīvā