Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniskās konferences "Mēs laikā, telpā, attīstībā" dalībnieka anketa
 

Studentu zinātniskā konference

„Mēs laikā, telpā, attīstībā”

Rēzekne 2004.gada 13. maijs.

Reģistrācijas anketa

Vārds, uzvārds................................................................................................................................

Mācību iestāde...............................................................................................................................

Studiju programma..........................................................................................................................

Kurss.............................................................................................................................................

Adrese ..........................................................................................................................................

Tālrunis...........................................................................................................................................

E-pasts...........................................................................................................................................

Raksta nosaukums..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Raksta anotācija (līdz 1000 rakstu zīmēm).......................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

   

Lūdzu, atzīmējiet Jūs interesējošos punktus:

 □  vēlos uzstāties ar rakstu,

□ vēlos piedalīties konferencē bez raksta,

□ nepieciešama naktsmītne,

□ piedalīšos vakara pasākumā.