Pārējās vārdnīcas un to saīsinājumi

PĀRĒJĀS VĀRDNĪCAS UN TO SAĪSINĀJUMI

Liv—Latviešu valodas inversā vārdnīca. — R., 1970. — 256 lpp.

Lkr—Latviešu-krievu vārdnīca. — R., 1979—1981. — 1.—2. sēj.

Lkv—Latviešu-krievu vārdnīca. — R., 1963. — 848 lpp.

Lpv—Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. — R., 1981. — 358 lpp.

ME—Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca / Red., papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. — R., 1923—1932. — 1.— 4. sēj.

ME pap—Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. — R., 1934—1946. — 1.—2. sēj.

Sin—Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. — R., 1964. — 528 lpp.

Spv—Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. — R., 1958. — 116 lpp.

SV—Svešvārdu vārdnīca. — R., 1978. — 774 lpp.