LZA Terminoloģijas komisijas vadībā izstrādātās terminu vārdnīcas

LZA TERMINOLOĢIJAS KOMISIJAS VADĪBĀ IZSTRĀDĀTĀS TERMINU VĀRDNĪCAS

Metālu tehnoloģija un mašīnu elementi. — R., 1958. — 1. laid. — 120 lpp.

Fizika, matemātika, astronomija. — R., 1959. — 2. laid. — 203 lpp.

Augu aizsardzība. — R., 1960. — 3. laid. — 591 lpp.

Valodniecības terminu vārdnīca / Sast. R. Grabis, Dz. Barbare, A. Bergmane. — R., 1963. —                        4. laid. — 256 lpp.

Fizikas terminu vārdnīca. — R., 1964. — 5. laid. — 466 lpp.

Radioelektronikas, elektrosakaru, automātikas un skaitļošanas tehnikas terminu vārdnīca.—                    R.,1968. — 6.laid. — 604 lpp.

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminu vārdnīca. — R., 1969. — 7. laid. — 777 lpp.

Juridisko terminu vārdnīca. — R., 1970. — 8. laid. — 499 lpp.

Agronomijas terminu vārdnīca: Agroķīmija, augkopība, augļkopība, augsnes zinātne, daiļ-­                  dārz­­­nie­cība, dārzeņkopība, pļavkopība, zemkopība. — R., 1973. — 9. laid. —             659 lpp.

Lauksaimniecības tehnikas terminu vārdnīca. — R., 1974. — 10. laid. — 421 lpp.

Ekonomikas terminu vārdnīca. — R., 1975. — 11. laid. — 598 lpp.

Hidrometeoroloģijas terminu vārdnīca. — R., 1976. — 12. laid. — 658 lpp.

Pedagoģijas terminu vārdnīca. — R., 1978. — 13. laid. — 472 lpp.

Ekonomiskās ģeogrāfijas terminu vārdnīca. — R., 1981.— 14. laid. — 760 lpp.

Tekstilrūpniecības terminu vārdnīca. — R., 1989. — 15. laid. — 855 lpp.

Kopš 1990. gada publicēto LZA TK apstiprināto vai ar LZA TK lēmumiem saskaņoto terminu vārdnīcu sarakstu sk. “Latvijas Vēstneša” 11.04.2001. numurā.