Juris Cibuļs, Lidija Leikuma «Vasals!» Latgaliešu valodas mācība

 

Izdevniecībā «N.I.M.S.» iznākusi J. Cibuļa un L. Leikumas latgaliešu valodas mācība «Vasals!».

Grāmata «Vasals!» ir pirmā latgaliešu valodas mācība latviešu literārajā valodā. Tajā sniegts plašs un sistemātisks pārskats par latgaliešu rakstu valodas fonētiku un gramatiku salīdzinājumā ar latviešu literāro valodu. Pievērsta uzmanība arī nesakritībām pašās latgaliešu valodas izloksnēs.

Grāmata «Vasals!» paredzēts latviešu valodas skolotājiem, valodniekiem un citiem interesentiem par latgaliešu valodu, latviešu valodas un baltu valodu vēsturi. Tā var likt izmantota patstāvīgā latgaliešu valodas apguvē.