L. Leikuma. Latgalīšu volūda 1: Intensīvā mācību kursa materiāli. (http://www.genling.nw.ru/Baltist/Publicat/LatgVol1.htm)

2003. gadā Sanktpēterburgā izdotais L. Leikumas latgaliešu valodas mācību līdzeklis «Latgalīšu volūda 1» tagad pieejama arī elektroniskā veidā internetā.

Izdevums «Latgalīšu volūda 1» ir pirmais latgaliešu valodas mācību līdzeklis, kas paredzēts baltu filoloģijas studentiem; var tikt izmantots baltu valodu pētījumos, kā arī patstāvīgā latgaliešu valodas apguvē.

Adrese: http://www.genling.nw.ru/Baltist/Publicat/LatgVol1.htm