Rīkojums par VVC Latviešu ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas izveidošanu, komisijas sastāvu
2003. gada 20. jūnijā izveidota Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisija.
  

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

VALSTS VALODAS CENTRS

Merķeļa iela 13                                                                        Tālr./fakss: 7221258

Rīga, LV-1050                                                                          e-pasts: lrvvc@delfi.lv


  Rīkojums

   Rīgā

20. 06. 2003.                                                                                                 Nr. 20.1-3/19

Par Latviešu valodas ekspertu komisijas

Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisiju

 

Lai sekmētu valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas normalizāciju, nolemju:

1) apstiprināt šādu Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas sastāvu:

Edgars CAKULS, lic. theol., priesteris;

Veronika DUNDURE, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja;

Jānis ELKSNIS, Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs;

Skaidrīte KALVĀNE, dr. philol.;

Lidija LEIKUMA, dr. philol., LU Filoloģijas fakultātes docente;

Anna RANCĀNE, dzejniece;

Alberts SARKANIS, dr. philol., Ārlietu ministrijas ģenerālinspektors;

Ilze SPERGA, mg. philol., LU Filoloģijas fakultātes doktorante;

Anna STAFECKA, dr. philol., LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, LVEK priekšsēdētāja vietniece;

Anna VULĀNE, dr. philol., LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asociētā profesore;

Ilona ZAICEVA, LU Teoloģijas fakultātes studente.

2) apstiprināt Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas nolikumu.

 

 Valsts valodas centra direktors                                   A. Timuška