Sabiedrība Tilde sadarbībā ar LZA Terminoloģijas komisiju papildinājusi terminoloģijas portālu termini.letonika.lv
 

Sabiedrība Tilde sadarbībā ar LZA Terminoloģijas komisiju papildinājusi terminoloģijas portālu termini.letonika.lv

Sabiedrība "Tilde" Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā projektu konkursa “Valsts valodas attīstība” ietvaros ir realizējusi projektu “LZA Terminoloģijas komisijas terminu publicēšana interneta datu bāzē”.

 Projekta mērķis ir pārvērst digitālā formātā LZA TK apstiprinātos terminus un ievietot tos visiem pieejamā un ērti izmantojamā interneta datu bāzē. Tā kā TK izstrādā terminus jau daudzus gadus un to skaits ir kļuvis vērienīgs, šajā projektā par digitāliem datiem pārveidoti paši aktuālākie termini.

 Ar IZM finansiālu atbalstu terminoloģijas portāls ir papildināts ar vairāk nekā 15 000 jaunu terminu šādās nozarēs: botānika, dzelzceļš, hidroinženierzinātne, lauksaimniecības tehnika, medicīna, mehānika, mežzinātne, pedagoģija, sociālā nodrošināšana, sporta zinātne un tekstilrūpniecība.