Valsts valodas komisijas 2003. gada aktivitātes
VVK 2003. gada aktivitātes

Valsts valodas komisijas 2003. gada aktivitātes

14. 01. 2003. Latvijas Zinātņu Akadēmija pasludina 2003. gadu par Kārļa Mīlenbaha Gadu

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Domes zālē Kārļa Mīlenbaha portreta atklāšana

17. 01. 2003. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā sarīkojums “Kārlim Mīlenbaham – 150”

18. 01. 2003. Rīgā Lielajos kapos ziedu nolikšana Kārļa Mīlenbaha atdusas vietā

11. 03. 2003. Rīgā Misiņa bibliotēkā izstāde “MANTOJUMS Latviešu valodniecības dižozoliem; Kārlim Mīlenbaham 150, Jānim Endzelīnam 130”

28. 03. 2003. Rīgas Latviešu biedrībā Kārļa Mīlenbaha (1853 – 1916) atcerei veltīta konference

12. 05. 2003. Rīgā Valsts prezidenta kancelejas sēžu zālē seminārs “Leksikogrāfija šodien” (vieslektore Oksfordas universitātes profesore Džoanna Tulloha (Joanna Tulloch) )

16. 05. 2003. Rīgas pils Ģerboņu zālē “Labāko dzimtās valodas skolotāju godināšana”

27. 05. 2003. Rīgas Latviešu biedrībā konference – sabiedriskā diskusija ”Latviešu valoda – nākotnes valoda”

25. 09. 2003. Rīgas pils Ģerboņu zālē seminārs “Valodu konkurences izvirzītās prasības dzimtās valodas skolotājiem” (vieslektors Freiburgas Pedagoģiskās universitātes profesors; Vispasaules valodu skolotāju federācijas ģenerālsekretārs Dr. philol., prof. Einārs Leupolds (Eynar Leupold))