Latviešu valoda un Eiropas Savienība
Diskusija par latviešu valodu un Eiropas Savienību

Latviešu valoda un Eiropas Savienība


Alberts  [10.06.03, 17:30]
Konteksts, problēma, politika, sviests ir latviešu valodas pilntiesīgi vārdi (par "atsāknēšanu" es tik drošs nebūtu), un diez vai ir vērts aģitēt par to aizvietošanu. Ja papēta franču valodas vārdu izcelsmi, izrādās, ka bezmaz vai 90% nāk no citām valodām, un vai tāpēc kāds apgalvos, ka tā ir sabojāta? Nelaime jau ir citur - ka vārdu nozīmi slikti izprot, un tāpēc tos lieto nevietā, kā piemēram vārdu "komisārs" vai vārdkopu "humānā palīdzība".
nikis  [09.06.03, 15:46]
Ar ko lai aizvieto, piemēram, vārdus "konteksts", "problēma", "politika" [skat. cien. Alberta repliku (vēl viens nelatvisks vārds, ak, šausmas!!!)]. Kāpēc latvieši vēl joprojām "ved sarunas" (ar vezumu, vilcienu vai kā citādi???). Toties mēs tagad visi ļoti latviski atsāknējam datorus (dievs vien zina, ko tas nozīmē!). Vārdu sakot, pilnīgs sviests!
Kača  [09.05.03, 18:33]
Albert, arī vārds „prognezēt” ir viens no tiem vārdiem, kuŗu, kā Jūs tik labi pateicāt , lieto pa labi un pa kreisi. Šoreiz „jāprognezē” vietā latvietim būtu jālieto „jāparedz”.
Alberts  [09.05.03, 15:48]
Žēl, ka par šo tēmu tik maz intereses. Bet attiecībā uz orākula neizpratni - man gan liekas, ka pieaugs mijiedarbība ar citu valstu valodām, it īpaši ar Jūsu pieminēto angļu valodu, taču arī ar vācu, franču u.c., un ka tur jau tagad parādās arī problēmas, kaut vai tajā kontekstā, ka latviešu valodas lietotāji svešvalodu vārdus pārņem vai pārtulko kļūdaini. Un latviešu valoda no tā cieš, neatkarīgi no tā vai kāds uzspiež vai neuzspiež citu valodu. Mums būtu tas jāprognozē un jāveido atbilstoša valodas politika...
Oracle  [01.04.03, 13:23]
Kāds sakars latviešu valodai un ES? Varbūt kāds te velk kādas paralēles ar PSRS? ES-ā vismaz atšķirībā no PSRS nav vienota valoda iekšsavienības saziņai. Angļu valodu jau neviens nevienam neuzspiež atšķirībā no krievu valodas PSRS. Un angļi Latviju kolonizēt arī netaisās, ka mums visiem būtu steidzamā kārtā jāuzlabo savas angļu valodas zināšanas, lai varētu sazināties ar līdzpilsoņiem.