Muzeoloģijas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK nozaru apakškomisijas

Muzeoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. philol. Jānis GARJĀNS (priekšsēdētājs) — Latvijas Muzeju asoc. priekšsēdētājs. Tālr.: 7503870; 7503871. E pasts: janis.garjans@km.gov.lv  

2. Līvija BLŪMFELDE — Rīgas Vēstures un kuģniec. muz.

3. Anita JIRGENSONE — Latvijas Muzeju asoc.

4. Anna JURKĀNE — Turaidas muzejrezervāta direktore

5. Mag. philol. Marika ĶIRĪTE (valodas konsultante) — LU LVI. Tālr.: 7229636. E pasts: marika@ac.lza.lv  

6. Eduards LINIŅŠ — Raiņa Lit. un mākslas vēst. muz.

7. Māra Anna MARKĒVICA — Valsts mākslas muz.