Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisija
LZA TK nozaru apakškomisijas

Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Dr. sc. ing. Jānis DOLACIS (priekšsēdētājs) — Latvijas Valsts koksnes ķīm. inst. vad. pētnieks. Tālr.: 7553063; 9253911. E pasts: dolacis@edi.lv  

2. LZA kor. loc. Bruno ANDERSONS — Latvijas Valsts koksnes ķīm. inst. ZP priekšsēdētājs. Tālr.: 7552554; 9472010. E pasts: brunoan@edi.lv  

3. Andrejs CUNSKIS — Latvijas Mežizstrādātāju savienības prezidents. Tālr. 7216799; 9642733. E pasts: andrejs_lms@e-apollo.lv  

4. Atis ČERŅEVSKIS — Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu sav. eksperts. Tālr. 9470949

5. Prof. Dr. sc. ing. Māris DAUGAVIETIS  — Valsts mežzinātnes inst. “Silava” labor. vad. Tālr.: 7949642; 9487261. E pasts: maris@silava.lv  

6. Asoc. prof. Dr. sc. ing. Leonards LĪPIŅŠ — LLU Meža fak. dekāns. Tālr.: 3021619; 9123622. E pasts: mfdek@cs.llu.lv  

7. Dina MELNGALVE — A/s “Latvijas finieris” Kvalitātes daļas vad. Tālr.: 7067319. E pasts: melgalve@finieris.lv  

8. Doc. Ziedonis SARMULIS — LLU Meža fak. Tālr.: 3020265. E pasts: mfdek@cs.llu.lv     

9. Arturs STEINBERGS — Personāla sertifikācijas inst. Mācību daļas vad. Tālr.: 7807090; 9529733. E pasts: arturs@pfi.lv  

10. Dr. sc. ing. Andris ZIEMELIS — A/s “Bolderāja” tirgus pētījumu analītiķis. Tālr.: 7430122. E pasts: ziemelis@bolderaja.lv