Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK nozaru apakškomisijas

Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 19. 02. 2001.

1. Dr. phil. nat. Andris AMOLIŅŠ (priekšsēdētājs) — Latvijas Organiskās sintēzes inst. Tālr.: 9758479. E pasts: amolins@osi.lv  

2. Dr. habil. chem. Andris ANDERSONS – Latvijas Organiskās sintēzes inst.

3. Dainis BALDZĒNS — TTC. Tālr.: 9691170. E pasts: dainis@ttc.lv

4. Dr. chem. Dagnija CĒDERE — LU. Tālr.: 7372575. E pasts: dag@latnet.lv  

5. Mag. chem. Jānis DZENĪTIS – PAS “Grindeks”. Tālr.: 7104216

6. Dr. paed. Mihails GORSKIS – Daugavpils PU. E pasts: mgorskis@apollo.lv 

7. LZA īst. loc. Emīlija GUDRINIECE — RTU. Tālr.: 7089271; 7322716. E pasts: gudr@ktf.rtu.lv

8. Silvija LAGZDIŅA — RTU. Tālr.: 7089217; 7562311. E pasts: slagzdina@mail.navigators.lv  

9. Dr. habil. sc. ing. Gundars MEŽINSKIS – RTU. Tālr.: 7089141. E pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv  

10. LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA (valodas konsultante). — LU LVI, LPA prof. Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv  

11. LZA īst. loc. Raimonds VALTERS – RTU. Tālr.: 6537092; 7089231; 7220725. E pasts: rvalters@latnet.lv