Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisija
LZA TK nozaru apakškomisijas

Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.  

1. LZA kor. loc. Ansis ZĪVERTS (priekšsēdētājs) — LLU. Tālr.: 3027294; 7563871. E pasts: ziverts@latnet.lv  

2. Dr. h. c. Astrīds FREIMANIS — Tālr.: 2267344

3. Dr. habil. sc. ing. Hilelis SEGALS — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. (ŪZZI). Tālr.: 3027907. E pasts: uzzi@apollo.lv  

4. Dr. habil. sc. ing. Haralds SMILGA — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst.(ŪZZI). Tālr.: 3025541. E pasts: uzzi@apollo.lv  

5. Dr. habil. sc. ing. Jānis VALTERS — LLU Ūdenssaimniecības un zemes zin. inst. (ŪZZI). Tālr.: 3025517. E pasts: uzzi@apollo.lv