Apakškomisija darbam ar sabiedrību
Valsts valodas komisijas apakškomisija darbam ar sabiedrību
 

Valsts valodas komisijas

 

Apakškomisija darbam ar sabiedrību

 

Māra Zālīte, Nora Ikstena (apakškomisijas vadītāja), Ludmilla Azarova, Roalds Dobrovenskis, Valdis Rūmnieks

Pieaicinātie eksperti

Ingūna Rībena (aģentūras "Rīgai 800" vadītāja)

Sergejs Timofejevs (žurnāla “Orbīta” redaktors)

Ojārs Rubenis (Radio un TV padomes priekšsēdētājs)

Inese Zandere (žurnāla “Rīgas Laiks” redaktore)

Neatliekamu pasākumu plāns, kas īstenojams, lai informētu Latvijas sabiedrību par latviešu valodas kā valsts valodas situāciju, problēmām un risinājumu meklējumiem, lai nostiprinātu valsts valodas pozīcijas,  izskaidrotu  un pamatotu visu tautību Latvijas iedzīvotājiem valsts valodas prasmes nepieciešamību.

Rīkot PR firmu konkursu par tiesībām izstrādāt un veikt reklāmas kampaņu “Mūsu valoda”. Skatīt tāmes paraugu.

Uzsākt programmu “Latviešu kultūra krievu skolās”, sākot ar šā gada 1.septembri.

Rīkotājs – Latvijas Rakstnieku savienība. Skatīt tāmi.

Ar valsts garantētu finansējumu rīkot konkursu periodiska populārzinātniska žurnāla “Latviešu valoda” izdošanai. Skatīt tāmes paraugu.

Iesaistīt Latvijas Radio un TV valodas problēmu risināšanā, veidojot attiecīgus raidījumus valsts pasūtījuma ietvaros. Panākt valsts pasūtījumu regulāram raidījumam “Latviešu valoda” LTV 1. un 2. kanālā.

Skatīt tāmes paraugu.

Rīkot publisku diskusiju par valsts valodas situāciju, pieaicināt dažādu nozaru profesionāļus un ekspertus.

Organizēt Valsts valodas komisijas locekļu izbraukuma tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem un vietējām struktūrām - skolu valdēm, centrālajām bibliotēkām, vietējiem medijiem.

Kā ilgtermiņa programmu valsts valodas aizsargāšanas un  popularizēšanas nolūkos Valsts valodas komisijas paspārnē dibināt “Valodas aģentūru” ar garantētu finansējumu no valsts budžeta.