Latviešu valodas apguves valsts programma
Latviešu valodas apguves valsts programmas mājas lapa

Latviešu valodas apguves valsts programmas mājas lapa  www.lvavp.lv