Latviešu folklora un literatūra
Latviešu folklora un daiļliteratūra

Latvijas literatūras centrs: http://www.literature.lv

Latviešu daiļliteratūras elektroniskā krātuve: http://www.ailab.lv/TEKSTI 

Latviešu un ārzemju autoru dzeja, proza, reliģisku rakstu krātuve: http://www.lirika.lv

Latviešu folkloras krātuve: http://www.lfk.lv

K. Barona Dainu skapis internetā. Piedāvāta plaša tautasdziesmu meklēšana, oriģināla manuskripta aplūkošana: www.dainuskapis.lv

Prof. Pētera Šmita apkopoto «Latviešu tautas ticējumu» elektroniskā versija. Ticējumu krājums 4. sējumos publicēts 1940.-1941. gadā: http://www.ailab.lv/ticejumi

Prof. Pētera Šmita 15. sējumos apkopoto «Latviešu pasaku un teiku», kas pirmo reizi izdotas 1925.-1937. g., elektroniskā versija. Ievietots arī A. Ārnes pasasku tipu rādītājs: http://www.ailab.lv/pasakas/

Folkloristikas elektroniskā bibliotēka: http://www.ailab.lv/FEB

Mācību materiāli par latviešu mitoloģiskajiem tēliem, gadskārtu ieražām un ģimenes godiem: http://www.liis.lv/folklora

Mācību materiāli folkloristikā: http://www.liis.lv/folklora/folkloristika