Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu
Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu Latvijas iestādēs
 

ISKOLATA DEKRĒTS PAR LATVIEŠU VALODAS LlETOŠANU LATVIJAS IESTĀDĒS

1918. g. 4. janvārī

Dekrēts par darīšanu valodu Latvijas oficiālajās iestādēs

Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes Izpildu komiteja ar šo paziņo ka visās Latvijas oficiālajās iestādēs (guberņās, apriņķos, pilsētās, miestos un pagastos) lietojama latviešu valoda visās darīšanās. Cittautu valodām tiek dotas līdzīgas tiesības kā latviešu valodai visur tur, kur tas izrādās par nepieciešamu.

 

Priekšsēdētāja biedrs O. Kārkliņ

Sekretārs J. Mežiņ

Valkā, 1918. g. 4. janvārī Ziņotājs, Nr. 4, 1918. g. 6. janvārī