Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2001.gada 19.jūnijā (prot. Nr.28, 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu

un Izglītības likuma 50.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "daļu" ar vārdiem "un Izglītības likuma 50.panta 3.punktu".

2. Papildināt 8.2.apakšpunktu pirms vārda "vispārējās" ar vārdiem "pamatizglītības vai".

3. Papildināt 32.1 punktu aiz vārda "izmanto" ar vārdiem "pamatizglītības vai".

4. Papildināt noteikumus ar 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Līdz 2003.gada 1.septembrim izglītojamajiem, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmas un, beidzot 9.klasi, kārto latviešu valodas eksāmenu, valsts valodas prasmes pakāpe tiek piešķirta atbilstoši iegūtajam vērtējumam latviešu valodas eksāmenā un ierakstīta apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā, kuru uzrāda darba devējam pēc viņa pieprasījuma. Eksāmenā iegūtās 10–9 balles atbilst šajos noteikumos noteiktajai valsts valodas prasmes otrā līmeņa B pakāpei, 8–7 balles — otrā līmeņa A pakāpei, 6–5 balles — pirmā līmeņa B pakāpei, 4 balles — pirmā līmeņa A pakāpei."

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5479814. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs