Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.293 “Valsts valodas centra nolikums”     

Drukāt         

    
      

Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Rīgā 2002.gada 26.martā (prot. Nr.13, 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.293 “Valsts valodas centra nolikums”

Izdoti saskaņā ar

Valsts valodas likuma 26.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.293 “Valsts valodas centra nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302.nr.; 2001, 17., 162.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Centra amatpersonas ir centra direktors, direktora vietnieks, struktūrvienību vadītāji un inspektori.”

2. Izteikt 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.4. pieprasīt, lai tiktu novērsti ar valodu saistītie pārkāpumi;”.

3. Papildināt noteikumus ar 10.10. un 10.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.10. piedalīties valsts valodas prasmes pārbaudes komisiju sēdēs novērotāja statusā;

10.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzaicināt personas ierasties Valsts valodas centrā, ja ir konstatēti Valsts valodas likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi.”

4. Aizstāt 11.punktā vārdus “likumu “Par valsts civildienestu”” ar vārdiem “Valsts civildienesta likumu”.

Ministru prezidenta vietā — zemkopības ministrs A.Slakteris

Tieslietu ministre I.Labucka

     

 
Jūs esat 5479881. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs