Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Ministru kabineta noteikumi     
   Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.293 "Valsts valodas centra nolikums"     

Drukāt         

    
      

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.38

Rīgā 2001.gada 23.janvārī (prot. Nr.4, 38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.293 "Valsts valodas centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 26.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.293 "Valsts valodas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.10.apakšpunktu.

2. Papildināt 10.5.apakšpunktu aiz vārda "apliecības" ar vārdiem "vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāta".

3. Papildināt noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Līdz 2002.gada 1.septembrim vispārējās vidējās izglītības sertifikātu aizstāj latviešu valodas centralizētā eksāmena (kārto izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu) rezultātus apliecinošs dokuments."

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Tieslietu ministra vietā —

iekšlietu ministrs M.Segliņš

     

 
Jūs esat 5468037. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs