Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (10)     
   ZIŅAS     

Drukāt         

    
      

ZIŅAS

Pārmaiņas nozaru apakškomisiju vadītāju un ekspertu sastāvā

Dr. habil. philol. Intas FREIMANES vietā darbu turpina

Mg. philol. Ilze LOKMANE — LU Baltu valodu katedras lektore. Tālr.: 7034846. E pasts: ilokmane@latnet.lv

LZA kor. loc. Raitas KARNĪTES vietā darbu turpina

Dr. oec. Ivars BRĪVERS — Banku augstskola. Tālr.: 7322801; 9463651. E pasts: Finansu@lba.lv

Mg. biol. Diānas MEIERES vietā darbu turpina

Mg. biol. Arturs STALAŽS — Valsts Augu aizsardzības dienests. Tālr.: 6711411. E pasts: ciprese@lanet.lv

Veselības stāvokļa dēļ darbu LZA TK neturpina LZA kor. loc. Alberts VARSLAVĀNS.

Ekspertu sastāvu papildinājuši jaunu nozaru apakškomisiju vadītāji:

Dr. habil. sc. ing. Andris KRĒSLIŅŠ — RTU prof. Tālr.: 9284950; 4615191. E pasts: kreslins@bf.rtu.lv

LZA kor. loc. Andrejs REINFELDS — LU prof. Tālr.: 7033719. E pasts: reinf@latnet.lv

Asoc. prof. Maija ROZĪTE — Biznesa augstskolas «Turība» Tūrisma kat. vad. Tālr.: 7619693; 9515790. E pasts: maija@turiba.lv

Apstiprināta jauna apakškomisija

LZA TK 02.11.2004. sēdē ir apstiprināta

Matemātikas terminoloģijas apakškomisija.

Tās sākotnējais sastāvs:

1. LZA kor. loc. Andrejs REINFELDS (priekšsēdētājs) — LZA un LU Matemātikas inst. LU prof. Tālr.: 7033719. E pasts: reinf@latnet.lv

2. Mg. math. Dzintra LŪSE (sekretāre) — RTU DITF Inženiermatemātikas kat. Tālr.: 7089188; 7089528.

3. Asoc. prof. Andrejs CIBULIS — LU Fizikas un matemātikas fak. Tālr.: 7211421.

4. Mg. math. Vera GOŠTEINA — RTU DITF Inženiermatemātikas kat. Tālr.: 7089188.

5. Dr. habil. phys. Māris KNITE — RTU prof. RTU Tehniskās fizikas inst. direktors. Tālr.: 7089380. E pasts: knite@latnet.lv

     

 
Jūs esat 5418762. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs