Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (10)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 38     

Drukāt         

    
      

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 38

Par jauniem ES tiesību aktu nosaukumiem

Pieņemts 14.09.2004.; prot. Nr. 9/1050. Publicēts «LV» 26.10.2004.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. panta pirmā daļa.

LZA Terminoloģijas komisija, apspriežot Eiropas Konstitūcijas izveides līguma terminus, kā angļu terminu European decision, European law, European framework law, European regulation atbilsmes latviešu valodā ir apstiprinājusi terminus (attiecīgi): eirolēmums, eirolikums, eiroietvarlikums, eiroregula. Šajos salikteņos elements eiro- piesaistīts pamatvārdiem lēmums, likums, ietvarlikums, regula, lai norādītu uz attiecīgo tiesību aktu saistību ar Eiropas Savienību.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

Komentārs.

Angļu valodas vārdu European latviešu valodā parasti tulko ar ģenitīva formu Eiropas, piem., European Committee for Standardization – Eiropas Standartizācijas komiteja, Eiropean Convention — Eiropas Konvents. Ar vārdu Eiropas parasti saprot noteiktu ģeogrāfisku teritoriju.

Patlaban angļu valodā dažādu tiesību aktu nosaukumos vārds European jēdzieniski attiecināts uz Eiropas Savienību un dažādās valodās to tulko ar attiecīgajiem īpašības vārdiem (fr. européenne; vācu europäische; liet. europinis; itāļu, spāņu europea). Latviešu valodā nav attiecīga īpašības vārda (īpašības vārds eiropeisks reizē ar attiecinājumu uz Eiropu ietver arī zināmu raksturojumu un jaunajā nozīmē nav izmantojams), tāpēc, lai izvēlētos sugasvārdu, kurā nosacīti iekļautu arī saistību ar Eiropas Savienību, izvēlēts saliktenis ar elementu eiro-: eirolikums, eirolēmums u. tml. Līdz ar to elements eiro- salikteņos norādīs gan uz sakaru ar Eiropu kā teritoriālu vienību vispār, tāpat kā līdz šim (eirodolāri, eirokomunisms), gan uz sakaru tieši ar Eiropas Savienību (saistījumā ar tiesību aktu nosaukumiem).

     

 
Jūs esat 5418635. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs