Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (9)     
   Ievērībai!     

Drukāt         

    
      

Ievērībai!

LZA TK lēmumi stājas spēkā mēnesi pēc to publicēšanas “LV” un LZA TK mājas lapā. Šā mēneša laikā labprāt uzklausīsim pamatotus iebildumus un priekšlikumus, kas paustu sabiedrības viedokli. Ja ar jauna lēmuma publicēšanu spēku zaudē kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, tas notiek dienā, kad jaunais lēmums stājas spēkā.

     

 
Jūs esat 5418629. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs