Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (9)     
   Konsultācijas     

Drukāt         

    
      

KONSULTĀCIJAS

JAUTĀJUMS.

Vai termini mēsli un mēslojums mēslošanas līdzekļa nozīmē ir sinonīmi? Kā pareizi: organiskie (un neorganiskie) mēsli vai organiskais (un neorganiskais) mēslojums?

(Jautātājs: LU Bioloģijas fakultāte.)

ATBILDE.

Kā liecina agronomijas profesora akadēmiķa K. Bamberga vadībā sagatavotā un LZA Terminoloģijas komisijā (TK) apspriestā un apstiprinātā “Agronomijas terminu vārdnīca” (R., “Zinātne”, 1973), mēslošanas līdzekļu nozīmē termini mēsli un mēslojums nav sinonīmi. Ar tiem izsakāmi atšķirīgi jēdzieni, un šo atzinumu LZA TK nav mainījusi. Dažādās vārdnīcās publicēto skaidrojumu apkopojums liecina, ka:

mēsli ir organiskas (dzīvniekizcelsmes un augizcelsmes) un neorganiskas (mākslīgi sintezētas vai no neorganiskas izcelsmes materiāla – dažādiem iežiem – ražotas) vielas, ko izmanto augsnes auglības uzlabošanai, lai dotu augiem vajadzīgos barības elementus;

mēslojums ir mēslošanas rezultāts, t. i., organisko un/vai neorganisko vielu kopums, kas iestrādāts augsnē, lai uzlabotu augsnes auglību un dotu augiem vajadzīgos barības elementus.

Līdz ar to par pareiziem atzīstami gan termini organiskie mēsli un neorganiskie mēsli, – ja runa ir par attiecīgajām vielām (kuras iegūst, ražo, pārdod, pērk), gan organiskais mēslojums un neorganiskais mēslojums, – ja runa ir par augsnē iestrādātajiem kūtsmēsliem vai minerālmēsliem. Tātad līdztekus terminam minerālmēsli, ko attiecina uz augu barošanai un augsnes auglības uzlabošanai vajadzīgām minerālvielām, sava vieta ir arī terminam minerālmēslojums, kad runa ir par minerālvielām, ko saņēmusi augsne. Daļu no mēsliem augsnē iestrādā kā pamatmēslojumu, daļu – kā papildmēslojumu, un mēslojums var būt bagāts vai nabadzīgs.

Komentāri.

1. Par nepamatotu LZA TK ir atzinusi praksi terminu mēsli mēslošanas līdzekļa nozīmē attiecināt tikai uz kūtsmēsliem. (Par šiem jautājumiem sk. arī “Latviešu valodas kultūras jautājumu“ 13. laidienā – R., “Liesma”, 1977, 192.–193. lpp.)

2. Izmantojot datorā pieejamo terminu datu bāzi, diemžēl, jārēķinās ar to, ka tā terminoloģiskā ziņā ne vienmēr ir precīza, jo datortehnoloģijā plašpieejai iekļautas dažādas vārdnīcas, kurās ne vienmēr korekti ievērota nozaru terminoloģijas specifika. Bez tam datu bāzes aktuāli atjauninātai uzturēšanai joprojām nav vēl piešķirta augsti kvalificēta terminologa štata vienība, kas diendienā nepārtraukti iestrādātu datu bāzē visus jauninājumus.

JAUTĀJUMS.

Kā saukt īpašu ierīci, kas domāta transportlīdzekļa vadītāja kabīnes logu aizsargāšanai no aizsvīšanas. Angļu valodā to sauc par demister, franciski – antibuée, krieviski – устройство против запотевания стекол. Vai latviski tā varētu būt logu pretaizsvīdes ierīce?

(Jautātājs: RTU asoc prof. A. Zviedris.)

ATBILDE.

Ja šīs ierīces galvenā funkcija ir transportlīdzekļa vadītāja kabīnes logu aizsargāšana pret aizsvīšanu, aizsvīšanas novēršana, var izmantot vārddarināšanas modeli ar priedēkli at-, iegūstot īsu un ērti lietojamu terminu: atsvīdinātājs (resp. logu atsvīdinātājs). Sal.: līdzīgu ierīci vadītāja kabīnes logu apledojuma novēršanai sauc par atkausētāju. Pēc šī parauga darināti arī termini atsārņotājs, atspalvotājs un daudzi citi.

JAUTĀJUMS.

Vai angļu cilmes kosmētikas terminam “pīrsings” atbilst arī kāds latviešu vārds? (Jautātāja: kosmētikas izstrādājumu laboratorijas darbiniece.)

ATBILDE.

Vistiešāk “pīrsingam” latviski atbilst caurdure.

Pamatojums.

Angļu vārds piercing (no pierce ‘izdurt; izurbt’) cilmes ziņā saistīts ar latīņu vārdu perfundere (sk. Oksfordas vārdnīcu), ko latviski tulko ar vārdiem “izsist, izdurt, izplēst caurumu” (sk. Latīņu – latviešu vārdnīcu). Tātad procesa nozīmē (kas raksturīga angļu vārdiem ar -ing) par pamatotu var atzīt vārdu caurdure.

JAUTĀJUMS.

Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru ar pareiziem saīsinājumiem valsts valodā vai latīņu valodā? Izglītības un zinātnes ministrijā, kurai uzdevu šo jautājumu, attiecīgas informācijas acīmredzot nav.

(Jautātāja: I. Popova.)

ATBILDE.

Latvijas Zinātnes padome ir apstiprinājusi zinātnisko grādu nosaukumu sarakstu ar saīsinājumiem latīņu valodā, paredzot, ka doktora grāda apzīmēšanai lietojams saīsinājums Dr. (sk. “Zinātnes Vēstnesis”, 23.03.1998.). Šiem nosaukumiem pieskaņojami arī akadēmisko grādu nosaukumi un to saīsinājumi.  LZA Terminoloģijas komisijā, vienojoties ar Latviešu valodas ekspertu komisiju, pēc līdzības ar Dr. ir apstiprināti saīsinājumi Mg. (‘maģistrs’) un Bc. (‘bakalaurs’).

Atbildes sagatavoja V. Skujiņa

     

 
Jūs esat 5418717. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs