Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (9)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 37     

Drukāt         

    
      

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 37

Par Eiropas sīknaudas nosaukumu cents

Pieņemts 07.09.2004.; prot. Nr. 8/1049. Publicēts “LV” 09. un 10.09.2004.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. panta pirmā daļa.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija nolemj latviešu valodā apstiprināt eiras simtdaļas lokāmo naudas vienības nosaukumu vīriešu dzimtes formā: cents.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

Komentārs: LZA TK atzīst, ka eiras simtdaļas nosaukšanai izmantojams tikai vārds cents, neveidojot salikteni “eirocents”.

V. Skujiņa

     

 
Jūs esat 5412877. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs