Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (9)     
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 35     

Drukāt         

(LZA TK lēmuma Nr. 35 pielikums)
    
      

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 35

Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

Pieņemts 31.08.2004.; prot. Nr. 7/1048. Publicēts “LV” 14.09.2004.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 16. p.

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir apstiprinājusi trešo Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā (JTAK) apspriesto un pieņemto Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos un citos normatīvos aktos lietojamo juridisko terminu sarakstu, kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem un par ko ir panākta LR Saeimas Juridiskā biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, LU Juridiskās fakultātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK speciālistu vienošanās. Termini paredzēti vienotai lietošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā. Iepriekšējie LZA TK apstiprinātie juridisko terminu saraksti (ar terminiem angļu un latviešu valodā) publicēti “Terminoloģijas Jaunumu” 2. un 4. numurā.

Pielikumā: terminu saraksts angļu un latviešu valodā.

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

     

 
Jūs esat 5418627. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs