Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniskā konference "Mēs laikā, telpā, attīstībā"     
   Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniskās konferences "Mēs laikā, telpā, attīstībā" dalībnieka anketa     

Drukāt         

    
      

Studentu zinātniskā konference

„Mēs laikā, telpā, attīstībā”

Rēzekne 2004.gada 13. maijs.

Reģistrācijas anketa

Vārds, uzvārds................................................................................................................................

Mācību iestāde...............................................................................................................................

Studiju programma..........................................................................................................................

Kurss.............................................................................................................................................

Adrese ..........................................................................................................................................

Tālrunis...........................................................................................................................................

E-pasts...........................................................................................................................................

Raksta nosaukums..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Raksta anotācija (līdz 1000 rakstu zīmēm).......................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

   

Lūdzu, atzīmējiet Jūs interesējošos punktus:

 □  vēlos uzstāties ar rakstu,

□ vēlos piedalīties konferencē bez raksta,

□ nepieciešama naktsmītne,

□ piedalīšos vakara pasākumā.
     

 
Jūs esat 5492832. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs