Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective"     
   Informācija par konferenci «Valodu tehnoloģijas – Baltijas perspektīva»     

Drukāt         

    
      

  

 

Konference “Valodu tehnoloģijas – Baltijas perspektīva”

Starptautiskā foruma “Baltic IT&T 2004”, kas risināsies Rīgā no 21. līdz 24. aprīlim, ietvaros pirmo reizi Baltijā tiek rīkota konference “Valodu tehnoloģijas – Baltijas perspektīva” (Human Language Technologies – The Baltic Perspective). Konferenci organizē valsts prezidentes izveidotā Valsts valodas komisija.

Konferencē piedalīsies vairāk nekā 80 dalībnieku – valodnieki, politikas veidotāji, IT speciālisti un valodas tehnoloģiju eksperti – no Baltijas valstīm, Čehijas, Krievijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Pakistānas, Polijas, Somijas un Zviedrijas. Valodu tehnoloģijas (Human Language Technologies) veicina valodas lietojumu informācijas tehnoloģiju sfērā. Jaunās tehnoloģijas piedāvā jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus, kas ir būtiski valodu nākotnei. Lai nodrošinātu latviešu valodas un pārējo Baltijas valstu valodu attīstību, tām nepieciešams izveidot tādas pašas iespējas jaunajās tehnoloģijās, kādas ir angļu, franču, vācu, spāņu un citām lielajām valodām. Tas ietver automatizēto tulkošanu, cilvēka balss sintēzi un atpazīšanu, teksta meklēšanas un analīzes līdzekļus un citas iespējas.

Valsts valodas komisijas rīkotā konference ļaus Latvijas speciālistiem apgūt citu valstu pieredzi un palīdzēs iesaistīties Eiropas Savienības atbalstītajās programmās.

Konferences galvenie mērķi:

● veicināt sadarbību starp Baltijas valstu, ES un citu valstu speciālistiem, apzināt kopēju projektu iespējas ES programmu ietvaros;

● dalīties pieredzē par jaunākajām izstrādēm HLT jomā;

● izveidot starpnozaru saites starp datorzinātņu, lingvistikas un informācijas tehnoloģiju speciālistiem;

● veicināt publisko un privāto līdzdalību HLT lietojumprogrammu izstrādē.

Konferences programmas komitejā ir universitāšu, institūtu un Valsts valodas komisijas pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Nīderlandes.

Līdz šim datorlingvistikas un HLT Baltijas speciālistiem ir bijis tikai viens kopīgs pasākums— Eiropas Savienības (ES) atbalstīts seminārs 1994. gadā. Tagad, pēc desmit gadiem, šī konference sniegs pārskatu par pašreizējo situāciju un būs nozīmīgs stimuls Baltijas valstu valodu datortehnoloģiju izpētē, izstrādē un ieviešanā. Konference notiks tikai 10 dienas pirms Eiropas Savienības paplašināšanas. Tā būs lieliska iespēja dalīties pieredzē un nodibināt sakarus starp jaunajām un vecajām ES dalībvalstīm.

Konferences programma arī internetā: http://www.ebaltics.com/hlt.

 Konferences sponsori: eVikings II (Igaunija), Tilde.

     

 
Jūs esat 5413976. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs