Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas > Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi > Terminu avoti     
   Pārējās vārdnīcas un to saīsinājumi     

Drukāt         

    
    

PĀRĒJĀS VĀRDNĪCAS UN TO SAĪSINĀJUMI

Liv—Latviešu valodas inversā vārdnīca. — R., 1970. — 256 lpp.

Lkr—Latviešu-krievu vārdnīca. — R., 1979—1981. — 1.—2. sēj.

Lkv—Latviešu-krievu vārdnīca. — R., 1963. — 848 lpp.

Lpv—Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. — R., 1981. — 358 lpp.

ME—Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca / Red., papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. — R., 1923—1932. — 1.— 4. sēj.

ME pap—Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. — R., 1934—1946. — 1.—2. sēj.

Sin—Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. — R., 1964. — 528 lpp.

Spv—Svešvārdu pareizrakstības vārdnīca. — R., 1958. — 116 lpp.

SV—Svešvārdu vārdnīca. — R., 1978. — 774 lpp.

     

 
Jūs esat 5413835. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs