Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas > Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi > Terminu avoti     
   LZA Terminoloģijas komisijas biļeteni     

Drukāt         

    
    

LZA TERMINOLOĢIJAS KOMISIJAS BIĻETENI

1. biļetens. Lauksaimniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1949. — Nr. 2. —12 lpp.

2. biļetens. Lauksaimniecības terminu projekti (turp.) // LPSR ZA Vēstis. — 1949. — Nr. 3. —   16 lpp.

3. biļetens. Bioloģijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1949. — Nr. 4. — 20 lpp.

4. biļetens. Ģeogrāfijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1949. — Nr. 5. — 14 lpp.

5. biļetens. Ģeoloģijas zinātņu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1949. — Nr. 8. — 15 lpp.

6. biļetens. Medicīnas zinātņu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1949. — Nr. 10. — 8 lpp.

7. biļetens. Neorganiskās un vispārīgās ķīmijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1949. —   Nr. 11. — 10 lpp.

8. biļetens. Bibliotēku zinātnes un folkloristikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1950. — Nr. 3. — 12 lpp.

9. biļetens. Mežzinātnes terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —1951. — Nr. 3. — 16 lpp.

10. biļetens. Valsts un tiesību zinātnes terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. 1951. — Nr. 5. — 15 lpp.

11. biļetens. Lauksaimniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1952. — Nr. 8. — 14 lpp.

12. biļetens. Apavrūpniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1953. — Nr. 2. — 19 lpp.

13. biļetens. Starptautisko tiesību terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1953. — Nr. 11. — 8 lpp.

14. biļetens. Augu slimību terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1954. — Nr. 8. — 10 lpp.

15. biļetens. Fizikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —1954. — Nr. 11. —149.—160. lpp.

16. biļetens. Nezāļu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1955. — Nr. 6. —153.—160. lpp.

17. biļetens. Augu kaitēkļu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1955. — Nr. 10. — 143.—159. lpp.

18. biļetens. Valodniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1956. — Nr. 5. — 32 lpp.

19. biļetens. Metālu tehnoloģijas un mašīnu elementu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1956. — Nr. 6. — 31 lpp.

20. biļetens. Mājdzīvnieku anatomijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1956. — Nr.7. — 30 lpp.

21. biļetens. Literatūras zinātnes terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1956. — Nr. 8. — 14 lpp.

22. biļetens. Matemātikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —1956. — Nr. 9. — 19 lpp.

23. biļetens. Astronomijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1957. — Nr. 10. — 16 lpp.

24. biļetens. Mikrobioloģijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —1959. — Nr. 7. — 14 lpp.

25. biļetens. Hidromeliorācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1960. — Nr. 11. — 25 lpp.

26. biļetens. Elektronikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1961. — Nr. 7. — 171.—183. lpp.

27. biļetens. Selekcijas un sēklkopības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1962. —Nr. 10. — 149.—154. lpp.

28. biļetens. Rasēšanas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1962. — Nr. 11. — 151.— 154. lpp.

29. biļetens. Hidromehānikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1963. — Nr. 1. — 145.—156. lpp.

30. biļetens. Botānikas un dzīvnieku histoloģijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —

1964. — Nr. 10. — 127.—138. lpp.

31. biļetens. Elektromašīnu un transformatoru terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1965. — Nr. 5. — 131.—139. lpp.

32.  biļetens. Hidroloģijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1965. — Nr. 12. — 107.—130. lpp.

33. biļetens. Spēkratu motoru un spēkratu vispārējo terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1967. — Nr. 12 — 23 lpp.

34. biļetens. Augu nosaukumu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1968. — Nr. 4. — 39 lpp.

35. biļetens. Spēkratu un to ekspluatācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1971. — Nr. 1. — 137.—156. lpp.

36. biļetens. Kūdras rūpniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1972. — Nr. 6. — 113.—157. lpp.

37. biļetens. Autoceļu projektēšanas, celtniecības un ekspluatācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —1973. — Nr. 8. —133.—157. lpp.

38. biļetens. Meteoroloģijas un klimatoloģijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1973. — Nr. 12. — 103.—157. lpp.

39. biļetens. Arhīvistikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1974. — Nr. 6. — 136. — 156. lpp.

40.  biļetens. Hidropiedziņas un pneimopiedziņas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. —1975. — Nr. 4. — 142.—157. lpp.

41. biļetens. Būvmehānikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1975. — Nr. 12. — 147.—156. lpp.

42. biļetens. Grāmatzinātnes, bibliotekāro un bibliogrāfisko terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1976. — Nr. 6. — 17 lpp.

43.  biļetens. Lieltauriņu nosaukumu terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1976. — Nr. 9. — 55 lpp.

44. biļetens. Ģeomorfoloģijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1977. — Nr. 8. — 15 lpp.

45.  biļetens. Automobiļu ekspluatācijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1977. — Nr. 11. — 25 lpp.

46. biļetens. Ekonomiskās ģeogrāfijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1978. — Nr. 7. — 45 lpp.

47.  biļetens. Lopkopības, biškopības un veterinārijas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1979. — Nr. 7. — 21 lpp.

48. biļetens. Kriminālistikas terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1980. — Nr. 1. — 30 lpp.

49. biļetens. Tekstilrūpniecības terminu projekti // LPSR ZA Vēstis. — 1980. — Nr. 10. — 36 lpp.

50. biļetens. Motora teorijas termini // LPSR ZA Vēstis. — 1981. — Nr. 7. — 25 lpp.

51. biļetens. Numismātikas, heraldikas un sfragistikas termini // LPSR ZA Vēstis. — 1982. — Nr. 6. — 20 lpp.

52. biļetens. Radiotehnikas, skaitļošanas tehnikas un elektrosakaru termini // LPSR ZA Vēstis. — 1983. — Nr. 1. — 24 lpp.

53. biļetens. Šūto izstrādājumu tehnoloģijas termini // LPSR ZA Vēstis. — 1983. — Nr. 8. — 19 lpp.

54. biļetens. Arheoloģijas termini // LPSR ZA Vēstis. — 1984. — Nr. 6. — 31 lpp.

55. biļetens. Eksperimentu plānošanas termini // LPSR ZA Vēstis. — 1985. — Nr. 1. — 16 lpp.

56. biļetens. Medicīnas termini. — R., 1988. — 46 lpp.

57. biļetens. Jūrniecības termini. — R., 1988. — 70 lpp.

58. biļetens. Autotehnikas termini. — R., 1989. — 101 lpp.

59. biļetens. Lietvedības termini. — R., 1990. — 87 lpp.

60. biļetens. Latvijas putnu nosaukumi. — R., 1991. — 48 lpp.

61. biļetens. Apgādes, tirdzniecības un finanšu lietvedības termini. — R., 1990. — 96 lpp.

62. biļetens. Medicīnas termini. — R., 1991. — 144 lpp.

63. biļetens. Kristalogrāfijas un mineraloģijas termini. — R., 1993. — 228 lpp.
     

 
Jūs esat 5414016. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs