Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   «Mana novada valoda: Lejaskurzeme»     

Drukāt         

    
       

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izdevniecībā LiePA par Izglītības un zinātnes ministrijas projekta "Valsts valodas attīstībai" līdzekļiem izdota grāmata "Mana novada valoda: Lejaskurzeme", tās zinātniskā redaktore ir prof. B. Laumane.

Grāmatā īstenota LPA Latviešu valodas katedras iecere apkopot gan agrāk zinātniskajā literatūrā publicētos, gan no jauna tapušos pētījumus par valodas vēsturi un norisēm Lejaskurzemē, lai novada sabiedrībai būtu iespējams iepazīties ar zinātnieku doto dialektālo īpatnību pārmaiņu, kā arī mūsdienu valodas situācijas analīzi. Esam ievērojuši, ka arvien pieaug interese par kultūras un valodas attīstību Lejaskurzemē: skolēnu zinātniskajiem darbiem, novadpētniekiem, folkloras kopām bieži vajadzīgas konsultācijas par valodas jautājumiem, taču par Lejaskurzemes valodu grāmatas vai plašākas publikāciju kopas nav izdotas. Izņēmums ir vienīgi B. Bušmanes zinātniskā monogrāfija "Nīcas izloksne", kas izdota pasen — 1989. gadā izdevniecībā "Zinātne".

Grāmatas "Mana novada valoda: Lejaskurzeme" rakstu autori ir Liepājas valodnieki B. Laumane, M. Beitiņa, I. Ozola, L. Lauze, literatūrzinātnieks E. Lāms, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece B. Bušmane, kā arī Liepājas 8. vidusskolas skolotāja R. Zauere. Ievietoti arī Lejaskurzemes izlokšņu tekstu paraugi no Latviešu valodas institūta un LPA Kurzemes folkloras un valodas centra krājumiem.

Grāmatas lasītāji būs galvenokārt Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona sabiedrība: vidusskolēni, studenti, izglītības un kultūras darbinieki, novadpētnieki un citi interesenti. Lielākā grāmatas metiena daļa tiek piešķirta Liepājas pilsētas un rajona skolām un bibliotēkām. Ceram, ka grāmata veicinās novadpētnieku, skolēnu, studentu un zinātnieku sadarbību Lejaskurzemes valodas turpmākā izpētē. Grāmatu gatavodami, pārliecinājāmies, ka līdz šim mūsdienu valodas procesi Lejaskurzemē pētīti mazāk par tradicionālajām izloksnēm un vietvārdiem, tāpēc esam nolēmuši turpināt jau tradicionālos vēsturiskās valodniecības pētījumus, kā arī veicināt mūsdienu valodas izpēti, iesaistot studentus, skolotājus un viņu audzēkņus.

Grāmatas autoru vārdā — Dr. philol. I. Ozola

     

 
Jūs esat 5479966. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs