Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   Ojārs Bušs "Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni"     

Drukāt         

    
    

LU Latviešu valodas institūts izdevis Ojāra Buša rakstu krājumu "Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni".

"Krājumu ievada galvenokārt jauniešiem un pusaudžiem adresēti populārzinātniski raksti, bet noslēdz līdz šim neatrisinātu vispārīgās onomastikas problēmu pētījumi. Varētu teikt, ka šo rakstu krājumu veido trīs secīgas sadaļas, kaut arī tās nav formāli izdalītas, jo pāriet viena otrā bez krasas robežlīnijas: 1) populārzinātniski raksti; 2) īpašvārdu (galvenokārt personvārdu) pētījumi, kas adresēti ieinteresētiem nespeciālistiem; 3) zinātniski raksti, kuru galvenais adresāts ir valodniecības, it sevišķi onomastikas jeb īpašvārdu pētniecības, profesionāļi."

Ojārs Bušs

     

 
Jūs esat 5467966. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs