Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   "Evangelia toto Anno.." 1753. Pirmā latgaliešu grāmata     

Drukāt         

    
    

LU Latviešu valodas institūts ir izdevis grāmatu "Evangelia toto anno.. 1753. Pirmā latgaliešu grāmata", kas ir pirmās līdz mūsdienās saglabājušās latgaliešu grāmatas faksimilizdevums, kam pievienoti latīņu un poļu valodas tekstu tulkojumi, vārdformu indekss, kā arī kultūrvēsturisks apcerējums par latgaliešu rakstu valodas attīstības gaitu. Izdevums veltīts pirmās latgaliešu grāmatas 250 gadu jubilejai un latīņu burtu drukas aizlieguma atcelšanas (1904) simtgadei.

     

 
Jūs esat 5468001. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs