Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   Dace Markus «Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai»     

Drukāt         

    
    

Izdevniecībā «Rasa ABC» iznākusi Daces Markus grāmata «Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai» (R., 2003)

Bērnu vecāki un citi interesenti grāmatā atradīs ne tikai izteiksmīgus, tēlainus un emocionālus bērnu izteicienus, asprātības, prātuļojumus un spriedumus, bet arī bērnībā dominējošās ļoti tiešās uztveres, sistēmiskuma un lakonisma izpausmes piemērus.

Es ceru, ka grāmata būs noderība pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem. Arī zinātniski ievirzīts lasītājs šajā darbā varēs gūt ierosmi bērna valodas dažādu elementu tālākai sinhroniskai un tipoloģiskai pētniecībai un izmantot bērna valodas piemērus kā diahroniski salīdzināmu sociolongvistisku materiālu.

/Dace Markus/

     

 
Jūs esat 5486365. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs