Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   Baltu filoloģija XII (1)     

Drukāt         

    
    

Izdots Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltu valodniecības žurnāls "BALTU FILOLOĢIJA XII (1)" (Rīga, 2003)

SATURS:

Saulius Ambrazas. Dėl būdvardžių su priesaga *-tio- kilmės

Juris Baldunčiks. Rakstu avotu liecības par aizgūšanas mehānismu: sākumlietojums un adaptācija

Jūratė Čirūnaitė. Moterų, užrašytų XVI-XVII a. LDK kariuomenės dokumentuose, įvardijimo struktūra

Trevor G. Fennel. The Latvian-German Dictionary of Liborius Depkin

Jolanta Lėgaudautė. Towards as Better Understanding of Slang

Aldona Paulauskienė. Praeteritum frequentativum vēsture un funkcijas lietuviešu valodā

Ilja Seržants Die Intonationen der suffixalen und Endsilben im Lettischen. Synchronie und Diachronie

Szilárd Tóth. The Marking of Long Vowels in the 17th Century South Estonian in Comparison with Latvian

HRONIKA

Latviešu valodas 17. gadsimta teksti internetā (Everita Milčonoka)


LITERATŪRAS APSKATS

Dahl Östen & Koptjevskaja-Tamm, Maria (eds.): Circum-Baltic Languages. Typology and Contact. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. (Studies in Language Companion Series 54 + 55) 2 vol. XX (2 x) + 761 pp + Indices. (Nicole Nau)


JUBILEJAS

Intai Freimanei - 70 (Ilze Lokmane)

     

 
Jūs esat 5479877. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs