Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Jaunākie izdevumi     
   Juris Cibuļs, Lidija Leikuma «Vasals!» Latgaliešu valodas mācība     

Drukāt         

    
    

 

Izdevniecībā «N.I.M.S.» iznākusi J. Cibuļa un L. Leikumas latgaliešu valodas mācība «Vasals!».

Grāmata «Vasals!» ir pirmā latgaliešu valodas mācība latviešu literārajā valodā. Tajā sniegts plašs un sistemātisks pārskats par latgaliešu rakstu valodas fonētiku un gramatiku salīdzinājumā ar latviešu literāro valodu. Pievērsta uzmanība arī nesakritībām pašās latgaliešu valodas izloksnēs.

Grāmata «Vasals!» paredzēts latviešu valodas skolotājiem, valodniekiem un citiem interesentiem par latgaliešu valodu, latviešu valodas un baltu valodu vēsturi. Tā var likt izmantota patstāvīgā latgaliešu valodas apguvē.

     

 
Jūs esat 5492837. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs