Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > 46. Daugavpils universitātes jauno zinātnieku konference     
   Application form     

Drukāt         

    
    

 THE 46th. CONFERENCE OF THE YOUNG SCIENTISTS
OF THE UNIVERSITY OF DAUGAVPILS 

 
Daugavpils, Latvia
21.04.2004. – 23.04.2004.
 

APPLICATION FORM

Name, Surname:

Scientific (academic) degree or study programme:

Place of work, position:

Address: 

Phone, fax, e-mail:

Title of the article:

Short annotation of the article (about 1000 signs):

 

 

 

 

 

Language of presentation (please indicate) Latvian, English,  Russian;
                                                                     Branches of the Humanities in the corresponding linguistic workgroups:

Necessary technical equipment (please indicate):

Information about lodging*: necessary (indicate dates and hotel’s type);
                                                              not necessary

 

The application form is to be sent till the 1st of March 2004.

 

* Lodging offerd:  
                             DU residence (3 – 8 LVL)
                             Other hotels (starting with 20 LVL)

 

THANK YOU FOR COOPERATION!

     

 
Jūs esat 5413817. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs