Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Valsts valodas centra dokumenti     
   Rīkojums par VVC Latviešu ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas izveidošanu, komisijas sastāvu     

Drukāt         

    
       

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

VALSTS VALODAS CENTRS

Merķeļa iela 13                                                                        Tālr./fakss: 7221258

Rīga, LV-1050                                                                          e-pasts: lrvvc@delfi.lv


  Rīkojums

   Rīgā

20. 06. 2003.                                                                                                 Nr. 20.1-3/19

Par Latviešu valodas ekspertu komisijas

Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisiju

 

Lai sekmētu valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas normalizāciju, nolemju:

1) apstiprināt šādu Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas sastāvu:

Edgars CAKULS, lic. theol., priesteris;

Veronika DUNDURE, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja;

Jānis ELKSNIS, Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs;

Skaidrīte KALVĀNE, dr. philol.;

Lidija LEIKUMA, dr. philol., LU Filoloģijas fakultātes docente;

Anna RANCĀNE, dzejniece;

Alberts SARKANIS, dr. philol., Ārlietu ministrijas ģenerālinspektors;

Ilze SPERGA, mg. philol., LU Filoloģijas fakultātes doktorante;

Anna STAFECKA, dr. philol., LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, LVEK priekšsēdētāja vietniece;

Anna VULĀNE, dr. philol., LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asociētā profesore;

Ilona ZAICEVA, LU Teoloģijas fakultātes studente.

2) apstiprināt Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas nolikumu.

 

 Valsts valodas centra direktors                                   A. Timuška

     

 
Jūs esat 5413990. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs