Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija > Valsts valodas komisijas struktūra     
   Juridiskā nodrošinājuma apakškomisija     

Drukāt         

    
    

  Juridiskā nodrošinājuma apakškomisija

         

          Anita Akmentiņa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

          Dace Āboliņa, LR Saeimas Juridiskā biroja juriste

          Māris Birzgalis, Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs

          Dzintra Hirša, Dr. philol., Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra direktore

          Kritīne Krūma, Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas lektore

         


Valsts valodas komisijas 

Juridiskā nodrošinājuma apakškomisijas

darba plāns

Sagatavot priekšlikumus LR Satversmes grozījumiem – līdz 2002. g. 6. martam.

Sagatavot priekšlikumus Valsts valodas likuma grozījumiem – līdz 2002. g. 13. martam.

Sagatavot priekšlikumus likumpakārtotajos normatīvajos aktos – līdz 2002. g. 27. martam.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem citos normatīvajos aktos:

 apzināt citus normatīvos aktus, kuros nepieciešami labojumi – līdz 2002. g. maijam;

 sagatavot priekšlikumus grozījumiem apzinātajos normatīvajos aktos – līdz 2002. g. beigām.

Izvērtēt citu valstu lingvistiskās likumdošanas aktus, kas varētu dot jaunas ierosmes Latvijas lingvistiskās likumdošanas uzlabošanai – 2003. un 2004. g.

Apakškomisijas vadītāja                                                   Dz. Hirša

     

 
Jūs esat 5486392. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs